ثبت آگهی
0 آگهی

نمایشگاه فروشگاه موتور سیکلت کیایی

فروشگاه موتور سیکلت کیایی

تهران، میدان شهدا، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید درودیان، نرسیده به میدان کلانتری، پلاک 93

(021) 3684 xxx xxxx   [نمایش کامل]


 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید

  نقد اقساط تا 10 ماه 3000 تا 1سال گارانتی و ده سال....

  آگهی سبز

  36,000,000 تومان

  دینو، 250CC، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  12,000,000 تومان

  دینو، گلدفاکس 160، 1397
 • کارکرد 60

  1398

  تهرانمشکی‌

  بیمه یکسال

  آگهی سبز

  68,000,000 تومان

  هوندا، کلیک 150، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی‌

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156 یک سال گا....

  آگهی سبز

  22,000,000 تومان

  دینو، Z2، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی‌

  نقد افساط کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  27,000,000 تومان

  دینو، ویند، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانآبی

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156 با گارانتی....

  آگهی سبز

  20,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد 6,000

  1395

  تهرانمشکی‌

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  18,500,000 تومان

  باجاج، پالس 220، 1395
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  22,000,000 تومان

  دینو، Z2، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی‌

  نقد اقساط تا 10 ماه سه هزار کیلومتر گارانتی و ده ....

  آگهی سبز

  21,000,000 تومان

  دینو، لئوپارد 200، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانآبی

  نقد اقساط با چک تا 10 ماه انژکتوری کیائی 0912....

  آگهی سبز

  8,700,000 تومان

  دینو، 150CC، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156 با گارانتی....

  آگهی سبز

  21,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننارنجی

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156 با طلق و ب....

  آگهی سبز

  21,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانزرد‌

  نقد اقساط تا 10 ماه کیا ئی 09121137156 با طلق و....

  آگهی سبز

  23,000,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی‌

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156 شکاری بی....

  آگهی سبز

  12,000,000 تومان

  دینو، گلدفاکس 160، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقهوه‌ای‌

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156 با طلق و ب....

  آگهی سبز

  20,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  21,000,000 تومان

  دینو، لئوپارد 200، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانزرد‌

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  12,000,000 تومان

  دینو، گلدفاکس 160، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز

  نقد اقساط با چک موتور سیکلت کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  19,000,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقهوه‌ای‌

  نقد اقساط با چک تا 10 ماه کیائی با باکس عقب و ....

  آگهی سبز

  20,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسرمه ای

  نقد اقساط تا 10 ماه کیائی با بکس عقب و طلق جلو ....

  آگهی سبز

  20,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید

  نفد اقساط با چک تا 10 ماه کیائی با باکس عقب و ....

  آگهی سبز

  20,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز

  نقد اقساط با چک تا 10 ماه کیائی با باگس عقب و ....

  آگهی سبز

  20,500,000 تومان

  دینو، کاوان 125، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی‌

  نقد اقساط با چک تا 10 ماه کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  16,900,000 تومان

  باجاج، بوکسر 150، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید

  نقد اقساط با چک تا 10 ماه کیائی 09121137156

  آگهی سبز

  8,700,000 تومان

  دینو، 150CC، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانآبی

  نقد اقساط با چک تا 10 ماه کیائی 09121137156 1سال....

  آگهی سبز

  18,500,000 تومان

  دینو، گلد، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسبز

  نقد اقساط با چک تا 10 قسط 1سال تا 3000 کیلومتر گا....

  آگهی سبز

  18,500,000 تومان

  دینو، گلد، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز

  نقد اقساط با چک تا 10 قسط 1سال تا 3000گارانتی ده....

  آگهی سبز

  18,500,000 تومان

  دینو، گلد، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید

  نقد اقساط با چک تا 10 ماه 1سال تا 3000 کیلومتر گا....

  آگهی سبز

  18,500,000 تومان

  دینو، گلد، 1398