اتو خسروانی (دزاشیب)

تهران، میدان قدس به سمت نیاوران، ابتدای دزاشیب، نبش کوچه هاشمی، پلاک 15