نمایندگی سایپا خسرو گودرزی کد 890036

تهران کیلومتر 20 جاده قدیم کرج، روبروی 3راه شهر قدس
آدرس روی نقشه