26 آگهی

  نمایشگاه 3s بنلی

3s بنلی

(دادخواه)

تهران، میدان امام حسین، خیابان ایرانمهر، خیابان صفای شرقی، بین منتظری و اقبال، نبش هوشمند، پلاک 352

(021) 3331 xxx xxxx   [نمایش کامل]


 • کارکرد صفر

  1398،

  180 سی سی ، مشکی‌

  نمایشگاه 3s نیکران موتورپاسارگاد همراه با کارت گا....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  3 روز پیش

  24,900,000 تومان

  بنلی, TNT 180S, 1398 بنلی, TNT 180S, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، قرمز

  نمایشگاه 3s نیکران موتورپاسارگاد38,900,000 فروش ک....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  3 روز پیش

  38,900,000 تومان

  بنلی, TRK 250, 1398 بنلی, TRK 250, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3s نیکران موتورپاسارگاد فروش بنللی دوسیل....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  3 روز پیش

  36,000,000 پیش
  3,500,000 ماهانه

  بنلی, 249S, 1398 بنلی, 249S, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، طلایی

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  4 روز پیش

  تماس بگيريد

  بنلی, 249S, 1398 بنلی, 249S, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، قرمز

  نمایشگاه 3s نیکران موتورپاسارگاد باخیالی اسوده بد....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/09/06

  39,800,000 تومان

  بنلی, لئون چینو 249, 1398 بنلی, لئون چینو 249, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، مشکی‌

  نمایشگاه 3s نیکران موتورپاسارگاد بنللی دوسیلندرم....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/09/04

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 249, 1398 بنلی, TNT 249, 1398
 • کارکرد صفر

  1397،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3S نیکران موتورپاسارگاد نمایندگی مجازفر....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/30

  32,900,000 پیش
  4,500,000 ماهانه

  بنلی, TNT 249 R, 1397 بنلی, TNT 249 R, 1397
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، نارنجی

  نمایشگاه 3S نیکران موتورپاسارگاد موتورسیکلت ک....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/30

  55,000,000 تومان

  کایو, ATV 250, 1398 کایو, ATV 250, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، زرد‌

  نمایشگاه 3s نیکران موتورپاسارگاد بنللی دوسیلندر م....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 249, 1398 بنلی, TNT 249, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  125 سی سی ، آبی

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, SETA 125, 1398 بنلی, SETA 125, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  150 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  7,400,000 پیش
  1,500,000 ماهانه

  بنلی, TNT 15 EFI, 1398 بنلی, TNT 15 EFI, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  150 سی سی ، مشکی‌

  نمایشگاه 3s نیکران موتورپاسارگاد باخیالی اسوده مو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  12,480,000 پیش
  2,500,000 ماهانه

  بنلی, کافه نرو 150, 1398 بنلی, کافه نرو 150, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  150 سی سی ، مشکی‌

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  3,000,000 پیش
  825,000 ماهانه

  بنلی, کی وای, 1398 بنلی, کی وای, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  135 سی سی ، قرمز

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 135, 1398 بنلی, TNT 135, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، مشکی‌

  نمایشگاه3Sبنللی نمایندگی مجاز فروش وخدمات پس از ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 249, 1398 بنلی, TNT 249, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  32,000,000 تومان

  بنلی, TNT 25, 1398 بنلی, TNT 25, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  52,000,000 تومان

  بنلی, TNT 249, 1398 بنلی, TNT 249, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  14,900,000 پیش
  3,000,000 ماهانه

  بنلی, TNT 25, 1398 بنلی, TNT 25, 1398
 • کارکرد صفر

  1397،

  125 سی سی ، مشکی‌

  مدل۹۸ نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  11,480,000 پیش
  2,500,000 ماهانه

  بنلی, SETA 125, 1397 بنلی, SETA 125, 1397
 • کارکرد صفر

  1396،

  250 سی سی ، مشکی‌

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 249, 1396 بنلی, TNT 249, 1396
 • کارکرد صفر

  1396،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 249, 1396 بنلی, TNT 249, 1396
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، قرمز

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 25, 1398 بنلی, TNT 25, 1398
 • کارکرد صفر

  1397،

  150 سی سی ، قرمز

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  کایو, مینی جی پی 150, 1397 کایو, مینی جی پی 150, 1397
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، طلایی

  نمایشگاه 3s بنللی نمایندگی فروش وخدمات پس ازفرو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  تماس بگيريد

  بنلی, TNT 249, 1398 بنلی, TNT 249, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3S نیکران موتورپاسارگاد موتورسیکلت خودرا....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  140,000,000 تومان

  هاسکوارنا, FC 249, 1398 هاسکوارنا, FC 249, 1398
 • کارکرد صفر

  1398،

  250 سی سی ، سفید

  نمایشگاه 3S نیکران موتورپاسارگاد باخیالی اسوده مو....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، میدان امام حسین

  1398/08/29

  150,000,000 تومان

  هاسکوارنا, اندرو 249 FE, 1398 هاسکوارنا, اندرو 249 FE, 1398
No internet connection !