اتو گالری عطا
اتو گالری عطا تهران، چهارراه قصر، ابتدای خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)، سمت چپ، پلاک 6
پورشه، باکستر 3
پورشه، باکستر
1401/05/01
2017 . 40,000 کیلومتر . 718
نمایشگاه
مزدا، 3 (مونتاژ)
مزدا، 3 (مونتاژ)
1401/05/01
1387 . 170,000 کیلومتر . تیپ3
نمایشگاه
بنز، کلاس S 2
بنز، کلاس S
1401/04/20
2014 . 40,000 کیلومتر . S500
نمایشگاه
آئودی، A4
آئودی، A4
1401/02/24
2007 . 150,000 کیلومتر . اتوماتیک
نمایشگاه
هیوندای، سوناتا
هیوندای، سوناتا
1401/03/31
2015 . 60,000 کیلومتر . چهار سیلندر اتوماتیک
نمایشگاه
بنز، کلاس CLS
بنز، کلاس CLS
1401/05/01
2012 . 90,000 کیلومتر . CLS500
نمایشگاه
مزدا، 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2
مزدا، 3 جدید صندوق دار (مونتاژ)
1401/05/03
1397 . 40,000 کیلومتر . 2.0 لیتر تیپ 4
نمایشگاه
تویوتا، C-HR هیبرید 3
تویوتا، C-HR هیبرید
1401/04/19
2017 . 46,000 کیلومتر . اتوماتیک
نمایشگاه
فولکس، تیگوان 3
فولکس، تیگوان
1401/05/01
2018 . 40,000 کیلومتر . اتوماتیک
نمایشگاه
هن تنگ، X7 (مونتاژ) 4
هن تنگ، X7 (مونتاژ)
1401/05/03
1399 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
پورشه، کاین 3
پورشه، کاین
1401/05/03
2012 . 90,000 کیلومتر . S
نمایشگاه
گوش به زنگ پیدا کردن خودرو مورد نظر با ثبت گوش به زنگ