14 آگهی

  نمایشگاه فروش محصولات سایپا ساتی

 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  سفید ، بدون رنگ

  رینگ اسپرت & رینگ فولادی ** صفر با مدل 98** ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  دیروز

  63,200,000 تومان

  ساینا, EX دنده ای, 1398 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  سفید ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  دیروز

  توافقی

  تیبا, صندوق دار, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  آبی ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  دیروز

  توافقی

  ساینا, EX دنده ای, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  آبی ، بدون رنگ

  اقساطی، شرایطی بدون ضامن : 3 چک 4 ماهه در وجه شرکت ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  دیروز

  73,000,000 پیش
  487,500 ماهانه

  نیسان, وانت زامیاد, 1398 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  سفید ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  دیروز

  توافقی

  کوییک, دنده ای, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  سفید ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  دیروز

  44,700,000 تومان

  پراید, 131, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  سفید ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  دیروز

  توافقی

  ساینا, EX دنده ای, 1398 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  آبی ، بدون رنگ

  شرایطی بدون ضامن : 3 چک 4 ماهه در وجه شرکت س ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  3 روز پیش

  توافقی

  نیسان, وانت زامیاد, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  سفید ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  3 روز پیش

  63,200,000 تومان

  ساینا, EX دنده ای, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  آبی ، بدون رنگ

  اقساطی، ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  3 روز پیش

  73,000,000 پیش
  487,500 ماهانه

  نیسان, وانت زامیاد, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  آبی ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  4 روز پیش

  78,300,000 تومان

  نیسان, وانت زامیاد, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  سفید ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  5 روز پیش

  44,700,000 تومان

  پراید, 131, 1398 ad-number 1
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  آبی ، بدون رنگ

  اقساطی، شرایطی بدون ضامن : 3 چک 4 ماهه در وجه شرکت س ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  5 روز پیش

  73,000,000 پیش
  487,500 ماهانه

  نیسان, وانت زامیاد, 1398 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  1398،

  آبی ، بدون رنگ

  ** صفر با مدل 98** ((قیمت قطعی می باشد و پس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، خیابان جمهوری

  1398/09/10

  توافقی

  ساینا, EX دنده ای, 1398 ad-number 2