کویر موتور CDI125
قیمت روز کویر موتور CDI125 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1401 هندلي 57,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1401 استارتي 59,000,000 دیروز 0%
قیمت کارخانه استارتي 44,364,000 1401/7/6 0%
قیمت کارخانه هندلي 46,524,000 1401/9/30 0%
قیمت کارخانه 62,476,000 1402/2/5 0%