کاوازاکی نینجا 250

قیمت صفر کاوازاکی نینجا 250

آخرین به روز رسانی: 20 ساعت پیش
قیمت بازار 1401 ABS 560,000,000 20 ساعت پیش 0%
قیمت بازار 1399 480,000,000 1402/2/5 0%
قیمت بازار 1398 520,000,000 1403/1/14 0%
قیمت کارخانه 314,748,000 1401/9/30 0%