یاماها AEROX 155
قیمت روز یاماها AEROX 155 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1402 ABS 348,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1401 295,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1401 ABS 325,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1397 ABS 180,000,000 1401/9/16 0%
قیمت بازار 168,000,000 1401/10/14 8.39%
قیمت کارخانه 206,100,000 1401/12/2 0%
قیمت کارخانه ABS 222,800,000 1401/12/2 0%