• اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
    آیا می‌دانید
    اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
  • هم اکنون یک بیلیون خودرو قابل استفاده در زمین موجود است.
    آیا می‌دانید
    هم اکنون یک بیلیون خودرو قابل استفاده در زمین موجود است.