• اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
    آیا می‌دانید
    اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
  • اگر با خودرو قصد سفر به ماه با سرعت 95 کیلومتربرساعت را داشته باشید، این سفر 6 ماه به طول خواهد انجامید.
    آیا می‌دانید
    اگر با خودرو قصد سفر به ماه با سرعت 95 کیلومتربرساعت را داشته باشید، این سفر 6 ماه به طول خواهد انجامید.