• اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
    آیا می‌دانید
    اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
  • که مخترع کروزکنترل یک نابینا بوده است.
    آیا می‌دانید
    که مخترع کروزکنترل یک نابینا بوده است.