• اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
    آیا می‌دانید
    اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
  • نخستین راننده‌ای که یک سفر طولانی با خودرو انجام داده برتا بنز، همسر و شریک تجاری کارل بنز، مخترع خودرو بوده است.
    آیا می‌دانید
    نخستین راننده‌ای که یک سفر طولانی با خودرو انجام داده برتا بنز، همسر و شریک تجاری کارل بنز، مخترع خودرو بوده است.