• اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
    آیا می‌دانید
    اگر مسیر محل کار یا محل تحصیل خود را به خاطر نیاورید دچار هیپنوتیزم جاده شده‌اید.
  • مشتریان در چین، هند و برزیل، به‌ترتیب بیشترین امیدواری را به آینده خودران‌ها دارند.
    آیا می‌دانید
    مشتریان در چین، هند و برزیل، به‌ترتیب بیشترین امیدواری را به آینده خودران‌ها دارند.