آمیکو دو کابین آسنا
قیمت روز آمیکو دو کابین آسنا آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار دنده ای توربو 1402 گروه صنعتی آمیکو 1,640,000,000 17 ساعت پیش 0%
قیمت بازار دنده ای توربو 1401 گروه صنعتی آمیکو 1,820,000,000 1402/6/4 -0.55%
قیمت بازار دنده ای ساده 1401 گروه صنعتی آمیکو 1,500,000,000 17 ساعت پیش 0%
قیمت بازار دنده ای ساده 1400 گروه صنعتی آمیکو 1,430,000,000 17 ساعت پیش 0%
قیمت بازار اتوماتیک توربو 1400 گروه صنعتی آمیکو 2,230,000,000 1402/5/22 0%