کاپرا 2
قیمت روز کاپرا 2 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار دو دیفرانسیل 1402 1,070,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی دو دیفرانسیل 1402 952,738,000 دیروز 0%
قیمت بازار دو دیفرانسیل 1401 950,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار دو دیفرانسیل 1400 920,000,000 دیروز 0%