قیمت کاپرا 2 دو دیفرانسیل

به روز رسانی دیروز
کاپرا
1399
|
قیمت بازار
0.00
655,000,000
تومان
دیروز
1400
|
قیمت بازار
0.00
685,000,000
تومان
دیروز
1401
|
قیمت بازار
0.00
720,000,000
تومان
دیروز
1401
|
قیمت نمایندگی
0.00
652,000,000
تومان
دیروز