قیمت کاپرا 2 دو دیفرانسیل

به روز رسانی 3 ساعت پیش
کاپرا
1399
|
قیمت بازار
0.91
550,000,000
تومان
3 ساعت پیش
1400
|
قیمت بازار
0.85
590,000,000
تومان
3 ساعت پیش
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
560,800,000
تومان
15 روز پیش
1399
|
قیمت نمایندگی
0.00
560,000,000
تومان
1399/12/02