هایما 7X 1.6 لیتر توربو

قیمت صفر هایما 7X 1.6 لیتر توربو

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1.6 لیتر توربو 1403 ایران خودرو 1,790,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی 1.6 لیتر توربو 1403 ایران خودرو 1,546,975,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1.6 لیتر توربو 1402 ایران خودرو 1,700,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی 1.6 لیتر توربو 1402 ایران خودرو 1,481,318,000 1402/12/5 0%