قیمت هایما S5 گیربکس CVT

به روز رسانی دیروز
هایما
1399
|
قیمت بازار
1.36
735,000,000
تومان
ایران خودرو
دیروز
1400
|
قیمت بازار
1.32
760,000,000
تومان
ایران خودرو
دیروز