قیمت لیفان X70

به روز رسانی دیروز
لیفان
1400
|
قیمت بازار
0.00
625,000,000
تومان
خودروسازان بم
دیروز
1399
|
قیمت بازار
0.00
585,000,000
تومان
خودروسازان بم
1400/05/03
1400
|
قیمت نمایندگی
7.67
639,000,000
تومان
خودروسازان بم
23 روز پیش