ام وی ام X22
قیمت روز ام وی ام X22 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار دنده ای اسپرت لاکچری 1402 مدیران خودرو 840,000,000 23 ساعت پیش 0%
قیمت نمایندگی دنده ای اسپرت لاکچری 1402 مدیران خودرو 635,500,000 23 ساعت پیش 0%
قیمت بازار اتوماتیک اسپرت لاکچری 1401 مدیران خودرو 950,000,000 23 ساعت پیش 0%
قیمت بازار دنده ای اسپرت لاکچری 1401 مدیران خودرو 820,000,000 23 ساعت پیش 0%
قیمت نمایندگی اتوماتیک اسپرت لاکچری 1401 مدیران خودرو 581,700,000 1401/10/3 0%
قیمت نمایندگی دنده ای اسپرت لاکچری 1401 مدیران خودرو 570,000,000 1401/12/16 0%
قیمت بازار دنده ای اسپرت لاکچری 1400 مدیران خودرو 800,000,000 23 ساعت پیش 0%
قیمت بازار اتوماتیک اسپرت لاکچری 1400 مدیران خودرو 920,000,000 23 ساعت پیش -0.54%
قیمت بازار دنده ای اسپرت اکسلنت 1400 مدیران خودرو 770,000,000 1401/12/3 1.32%
قیمت بازار اتوماتیک اسپرت اکسلنت 1400 مدیران خودرو 910,000,000 23 ساعت پیش 0%
قیمت بازار دنده ای اسپرت اکسلنت 1399 مدیران خودرو 750,000,000 1401/12/3 1.35%