کوییک SR دنده ای

قیمت صفر کوییک SR دنده ای

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار دنده ای 1403 استاندارد 85گانه - سایپا 420,000,000 دیروز -2.33%
قیمت کارخانه دنده ای 1403 استاندارد 85گانه - سایپا 296,992,000 دیروز 0%
قیمت بازار دنده ای 1402 استاندارد 85گانه - سایپا 405,000,000 دیروز -1.22%
قیمت بازار دنده ای 1402 سایپا 395,000,000 دیروز 0%
قیمت کارخانه دنده ای 1402 سایپا 270,587,000 1402/12/5 0%
قیمت کارخانه دنده ای 1402 استاندارد 85گانه - سایپا 292,628,000 1402/12/5 0%