ریسپکت پرایم تیپ 2

قیمت صفر ریسپکت پرایم تیپ 2

آخرین به روز رسانی: 23 ساعت پیش
قیمت بازار تیپ 2 1403 تیپ 2 1,385,000,000 23 ساعت پیش 1.84%
قیمت نمایندگی تیپ 2 1403 تیپ 2 1,156,112,000 23 ساعت پیش 0%
قیمت بازار تیپ 2 1402 تیپ 2 1,345,000,000 23 ساعت پیش 1.89%
قیمت نمایندگی تیپ 2 1402 تیپ 2 1,084,000,000 1402/10/9 0%