قیمت ساینا EX دنده ای

به روز رسانی 4 ساعت پیش
ساینا
1400
|
قیمت بازار
0.00
179,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
4 ساعت پیش
1399
|
قیمت بازار
0.59
170,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
4 ساعت پیش
1400
|
قیمت نمایندگی
15.53
104,600,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
14 روز پیش