قیمت تیبا هاچ بک EX

به روز رسانی 2 روز پیش
تیبا
1400
|
قیمت بازار
0.66
151,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
2 روز پیش
1399
|
قیمت بازار
0.69
145,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
2 روز پیش
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
106,500,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
1400/03/18
1399
|
قیمت نمایندگی
0.00
95,400,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
1399/12/09
1399
|
قیمت بازار
0.00
140,000,000
تومان
با رینگ آلومینیومی - سایپا
4 روز پیش