26 خودرو

خرید خودرو کیا کارنز

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017
  2017

  تهران، جمالزاده شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمايندگى كيا كد 903 (شباهنگ خودرو ایرانیان)

  75,000,000 پیش
  4,200,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017
  2017

  تهران، جمالزاده شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمايندگى كيا كد 903 (شباهنگ خودرو ایرانیان)

  75,000,000 پیش
  7,600,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، رسالت ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه فرجام)

  67,050,000 پیش
  2,682,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سئول ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه فروش کیا کد 88

  75,000,000 پیش
  5,370,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سئول ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه فروش کیا کد 88

  75,000,000 پیش
  5,300,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سئول ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه فروش کیا کد 88

  75,000,000 پیش
  4,260,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه سعادت آباد)

  67,050,000 پیش
  2,847,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه فرجام)

  67,050,000 پیش
  2,847,556 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  75,000,000 پیش
  7,600,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  75,000,000 پیش
  5,300,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  75,000,000 پیش
  5,300,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، فرمانیه ،قهوه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کیا 120

  75,000,000 پیش
  4,200,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ