5 خودرو

خرید خودرو کیا کارنز

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، رسالت ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه فرجام)

  67,000,000 پیش
  2,800,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه فرجام)

  67,000,000 پیش
  2,800,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2017 کیا, کارنز, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، سعادت آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه سعادت آباد)

  67,050,000 پیش
  2,847,000 ماهانه

 • کیا, کارنز, 2010 کیا, کارنز, 2010

  کارکرد 93,000

  2010

  خوزستان، ،سفید ، یک لکه رنگ

  چهار حلقه نو _ دارای دوصفحه مانیتور برای سرنشینان ....

  آگهی سبز

  70,000,000 تومان

 • کیا, کارنز, 2010 کیا, کارنز, 2010

  کارکرد 93,000

  2010

  خوزستان، ،سفید ، یک لکه رنگ

  چهار حلقه نو _ دارای دوصفحه مانیتور برای سرنشینان ....

  آگهی سبز

  70,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد