2 خودرو

خرید خودرو پراید در کردستان

 • پراید, 141 ساده, 1387 پراید, 141 ساده, 1387

  کارکرد 250,000

  1387

  کردستان، ،خاکستری ، یک درب رنگ

  خودرویی فوق دوگانه کارخانه ، بیمه 5 ماه ، لاستیک ج....

  12,300,000 تومان

 • پراید, 131EX, 1392 پراید, 131EX, 1392

  کارکرد 85,000

  1392

  کردستان، ،سفید ، بدون رنگ

  بسیار تمیز بدون رنگ

  15,700,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد