4 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, صندوق دار, 1382 پراید, صندوق دار, 1382

  کارکرد 130,000

  1382

  تهران, یشمی یک لکه رنگ

  اتومات فابریک شرکتی ، فرمان هیدرولیک ، صندلی رانند....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • پراید, 111SX, 1389 پراید, 111SX, 1389

  کارکرد 100,000

  1389

  تهران, نوک مدادی صافکاری بدون رنگ

  قیمت 18 میلیون

  تماس بگيريد

 • پراید, صندوق دار, 1388 پراید, صندوق دار, 1388

  کارکرد 204,000

  1388

  تهران, بژ بدون رنگ

  قیمت15.000.000

  تماس بگيريد

 • پراید, صندوق دار, 1381 پراید, صندوق دار, 1381

  کارکرد 100,000

  1381

  تهران, مشکی صافکاری بدون رنگ

  گیربکس اتوماتیک فابریک کارخانه ، فرمان هیدرولیک ف....

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد