1,377 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  11,500,000 پیش
  584,666 ماهانه

 • پراید, 151SE, 1395 پراید, 151SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  6,565,600 پیش
  504,833 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  15,900,000 پیش
  254,500 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  15,500,000 پیش
  1,000,000 ماهانه

 • پراید, 151SL, 1396 پراید, 151SL, 1396

  1396

  بوشهر، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  8,700,000 پیش
  450,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  پارسا خودرو صفر کیلومتر . سند دست اول به نام مشتر....

  آگهی سبز شرکت پارسا خودرو

  21,100,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1394 پراید, 111SE, 1394

  کارکرد 30,000

  1394

  تهران، ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  ماشین از لحاظ فنی و بدنه در سلامت کامل بوده است .....

  آگهی سبز

  19,000,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,900,000 پیش
  800,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مهراباد جنوبی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  9,900,000 پیش
  637,833 ماهانه

 • پراید, 131SX, 1391 پراید, 131SX, 1391

  کارکرد 21,140

  1391

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  پیرو کارشناسی انجام شده ماشین از لحاظ فنی و بدنه د....

  آگهی سبز

  16,300,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1394 پراید, 111SE, 1394

  کارکرد 22,000

  1394

  بوشهر، ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه ٢ ماه. قیمت مقطوع

  آگهی سبز

  19,000,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  12,900,000 پیش
  800,000 ماهانه