جدیدترین قیمت باتری خودرو دی 1400

روزگاری که تنها وظیفه‌ باتری خودروی شما به حرکت واداشتن اولیه‌ پیشرانه و شروع احتراق بود، گذشت. در حال حاضر مصرف برق خودروها تا حدی چشمگیر شده که ایجاد سیستم‌های هیبرید ملایم برای جلوگیری از هدر رفت انرژی هنگام ترمز کردن و شارژ باتری توسط آن، از مصرف سوخت خودرو به میزان خوبی می‌کاهد. 

در این نوشتار تلاش شده مدل‌های پر فروش به همراه شرکت تولیدکننده‌ آن‌ها برای شما جمع‌آوری شود و لیست قیمتی که از بازار لوازم یدکی خودرو تهیه کردیم به آن ضمیمه شده. امیدواریم در مقایسه و همچنین در انتخاب باتری مناسب برای خودروی‌تان کمکی کرده باشیم.

قیمت باتری صبا - واریان

مدل آمپر قیمت بازار
واریان 50 580 هزارتومان
واریان 55 660 هزارتومان
واریان 60 710 هزارتومان
واریان 66 780 هزارتومان
واریان 70 790 هزارتومان
واریان 74 860 هزارتومان
واریان 90 970 هزارتومان
واریان 100 1 میلیون و 70 هزارتومان
واریان 120 1 میلیون و 160 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان

مدل آمپر قیمت بازار
اتمیک 35 670 هزارتومان
اتمیک 50 740 هزارتومان
اتمیک 45 760 هزارتومان
اتمیک 55 780 هزارتومان
اتمیک 60 840 هزارتومان
اتمیک 66 910 هزارتومان
اتمیک 70 980 هزار تومان
اتمیک 74 1 میلیون تومان
اتمیک 90 1 میلیون و 300 هزارتومان
اتمیک 100 1 میلیون و 400 هزارتومان
اتمیک 120 1 میلیون و 640 هزارتومان
اتمیک 150 1 میلیون و 980 هزارتومان
اتمیک 170 2 میلیون و 200 هزارتومان
اتمیک 190 2 میلیون و 440 هزارتومان
اتمیک 200

2 میلیون و 550 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - اوربیتال وان سیلور

مدل آمپر قیمت بازار
اوربیتال وان سیلور 35 710 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 50 790 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 45 800 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 55 830 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 60 890 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 66 960 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 70 1 میلیون و 40 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 74 1 میلیون و 70 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 90

1 میلیون و 360 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 100

1 میلیون و 480 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 120

1 میلیون و 730 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 150

2 میلیون و 90 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 170

2 میلیون و 320 هزارتومان

اوبیتال وان سیلور 190

2 میلیون و 580 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 200

2 میلیون و 700 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - سوزوکی

سوزوکی 35 750 هزارتومان
سوزوکی 50 830 هزارتومان
سوزوکی 45 850 هزارتومان
سوزوکی 55 880 هزارتومان
سوزوکی 60 940 هزارتومان
سوزوکی 66 1 میلیون و 20 هزارتومان
سوزوکی 70

1 میلیون و 100 هزارتومان

سوزوکی 74 1 میلیون و 120 هزارتومان
سوزوکی 90

1 میلیون و 440 هزارتومان

سوزوکی 100

1 میلیون و 570 هزارتومان

سوزوکی 120

1 میلیون و 820 هزار تومان

سوزوکی 150 2 میلیون و 180 هزارتومان
سوزوکی 170

2 میلیون و 430 هزارتومان

سوزوکی 190

2 میلیون و 690 هزارتومان

سوزوکی 200

2 میلیون و 830 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - اوربیتال پریمیوم

مدل آمپر قیمت بازار
اوربیتال پریمیوم 35 790 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 50 870 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 45 890 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 55 920 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 60 980 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 66 1 میلیون و 70 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 70 1 میلیون و 150 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 74 1 میلیون و 180 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 90

1 میلیون و 510 هزارتومان

اوربیتال پریمیوم 100

1 میلیون و 640 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - اوربیتال EFB

مدل آمپر قیمت بازار
اوربیتال EFB 50 1 میلیون تومان
اوربیتال EFB 45 -
اوربیتال EFB 55 -
اوربیتال EFB 60 1میلیون و 130 هزارتومان
اوربیتال EFB 66 -
اوربیتال EFB 70

1 میلیون و 320 هزارتومان

اوربیتال EFB 74

-

اوربیتال EFB 80 1 میلیون و 540 هزارتومان
اوربیتال EFB 88

-

اوربیتال EFB 90

-

اوربیتال EFB 100 -

-*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری برنا - زیتکس

مدل آمپر قیمت بازار
زیتکس 50 670 هزارتومان
زیتکس 55 740 هزارتومان
زیتکس 60 780 هزارتومان
زیتکس 66 830 هزارتومان
زیتکس 70 900 هزارتومان
زیتکس 74 940 هزارتومان
زیتکس 80 980 هزارتومان
زیتکس 88

1 میلیون و 20 هزارتومان

زیتکس 90

1 میلیون و 50 هزارتومان

زیتکس 100

1 میلیون و 130 هزارتومان

زیتکس 110

1 میلیون و 200 هزارتومان

زیتکس 120

1 میلیون و 300 هزارتومان

زیتکس 150

1 میلیون و 540 هزارتومان

زیتکس 170

1 میلیون و 690 هزارتومان

زیتکس 180 1 میلیون و 780 هزارتومان
زیتکس 200

1 میلیون و 950 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری برنا - گلوبال

مدل آمپر قیمت بازار
گلوبال 35 -
گلوبال 45 -
گلوبال 50 -
گلوبال 55 1 میلیون و 200 هزارتومان
گلوبال 60 1 میلیون و 430 هزارتومان
گلوبال 66 -
گلوبال 70 1 میلیون و 580 هزارتومان
گلوبال 74 -
گلوبال 80 -
گلوبال 88 -
گلوبال 100

-

 

گلوبال 110

-

 

گلوبال 120

-

 

گلوبال 150

-

 

گلوبال 170

-

 

گلوبال 180 -
گلوبال 200 -

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری آذر

     
آذر 50 -
آذر 55 -
آذر 60 -
آذر 66 -
آذر 70 -
آذر 74 -
آذر 90 -
آذر 100 -
آذر 120 -
آذر 150

-

آذر 170

-

آذر 180

-

 

آذر 200 -

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری آذر - سولیفان

مدل آمپر قیمت بازار
سولیفان 60 -
سولیفان 66 -
سولیفان 70 -
سولیفان 74 -
سولیفان 90 -
سولیفان 100 -
سولیفان 120 -
سولیفان 150

-

 

سولیفان 170

-

 

سولیفان 180

-

 

سولیفان 200 -

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری پاسارگاد صنعت - پروتون و هندل

مدل آمپر قیمت بازار
پروتون و هندل 50 -
پروتون و هندل 55 -
پروتون و هندل 60 -
پروتون و هندل 66 -
پروتون و هندل 70 -
پروتون و هندل 74 -

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت درنا باتری ارس - نوبل

درنا باتری ارس
مدل آمپر قیمت بازار
نوبل 50 620 هزارتومان
نوبل 55 660 هزارتومان
نوبل 60 720 هزارتومان
نوبل 66 780 هزارتومان
نوبل 70 820 هزارتومان
نوبل 88 1 میلیون تومان
نوبل 90 1 میلیون و 30 هزارتومان
نوبل 100 1 میلیون و 150 هزارتومان
نوبل 200 1 میلیون و 990 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

گفتنی‌ است قیمت‌های فوق در صورت تحویل باتری کهنه به فروشنده است و در صورتی که باتری کهنه را در اختیار نداشته باشید یا به هر دلیلی نخواهید تحویل دهید، به ازای هر آمپر باتری جدید حدوداْ مبلغ 5750 تومان اضافه پرداخت خواهید کرد.

جلوی صادرات سرب را بگیرید!

اردیبهشت 1400: آقای اکبری (رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری تهران) ضمن انتقاد از خبرهای منتشر شده درباره صادرات سرب، گفته که سازندگان باتری هم‌اکنون با کمبود سرب مواجه هستند و اگر جلوی صادرات آن گرفته نشود، قیمت باتری خودروها قطعا 10 الی 15 درصد افزایش می‌یابد.

آقای اکبری همچنین توصیه کرده که مصرف‌کنندگان از خرید باتری خارجی خودداری کنند چراکه عمده آنها از طریق قاچاق وارد بازار شده‌اند. حتی در صورت واردات رسمی نیز بازهم باید مراقب باتری‌های خارجی باشید چون شاید زمان زیادی در گمرکات مانده یا در شرایط نامطلوبی نگهداری شده باشند. ضمن اینکه باتری‌های خارجی معمولا 6 ماه گارانتی دارند درحالیکه باتری‌های داخلی با 12 تا 30 ماه گارانتی، در اختیار خریداران قرار می‌گیرند.

فراموش نکنید که در زمان خرید باتری، می‌توان باتری کهنه را تحویل داد و حدود 30 الی 40 درصد، تخفیف خرید باتری نو از فروشندگان گرفت.

واردات باتری صفر شد

آذر 99 | مهدی آقایان، عضو انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، خبر داده که هم‌اکنون واردات رسمی باتری به صفر رسیده و قاچاق باتری هم محدودتر از قبل شده است.

طبق گفته‌های مهدی آقایان، بیش از 21 میلیون دستگاه خودرو درحال تردد در کشور هستند که اگر عمر مفید باتری این خودروها 2.5 تا 3 سال باشد، نیاز سالانه باتری کشور حدود 9 تا 10 میلیون باتری خواهد بود. این درحالی است که هم‌اکنون 30 شرکت تولیدکننده باتری در ایران، در مجموع، ظرفیت تولید سالیانه‌ای معادل 14 میلیون باتری را دارند.

بنابراین نه تنها نیاز 100% بازار ایران را می‌توان تامین کرد بلکه حالا می‌توان 4 میلیون تولید مازاد باتری را هم به بازارهای صادراتی فرستاد.

قیمت باتری بدون دریافت باتری کهنه

راهنمای نگهداری باتری خودرو

تمیز کردن و نگهداری خوب از باتری خودرو در فصل تابستان و زمستان، شامل مراحل مختلفی از جمله بازرسی و همچنین نگهداری منظم آن به صورت دوره‌ای هست. این مراحل مختلف را در لینک زیر مطالعه کنید:

»» راهنمای مراقبت از باتری خودرو

خالی شدن باتری خودرو و دلایل آن

به طور کلی 5 علت اصلی برای تخلیه شارژ باتری یا خراب شدن آن وجود دارد که در لینک زیر به بررسی کامل آن‌ها پرداخته‌ایم:

»» دلایل خالی شدن باتری خودرو

نویسنده : سیاوش رضایی

منبع : باما