جدیدترین قیمت باتری خودرو شهریور 1400

روزگاری که تنها وظیفه‌ باتری خودروی شما به حرکت واداشتن اولیه‌ پیشرانه و شروع احتراق بود، گذشت. در حال حاضر مصرف برق خودروها تا حدی چشمگیر شده که ایجاد سیستم‌های هیبرید ملایم برای جلوگیری از هدر رفت انرژی هنگام ترمز کردن و شارژ باتری توسط آن، از مصرف سوخت خودرو به میزان خوبی می‌کاهد. 

در این نوشتار تلاش شده مدل‌های پر فروش به همراه شرکت تولیدکننده‌ آن‌ها برای شما جمع‌آوری شود و لیست قیمتی که از بازار لوازم یدکی خودرو تهیه کردیم به آن ضمیمه شده. امیدواریم در مقایسه و همچنین در انتخاب باتری مناسب برای خودروی‌تان کمکی کرده باشیم.

قیمت باتری صبا - واریان

مدل آمپر قیمت بازار
واریان 50 550 هزارتومان
واریان 55 630 هزارتومان
واریان 60 680 هزارتومان
واریان 66 750 هزارتومان
واریان 70 755 هزارتومان
واریان 74 790 هزارتومان
واریان 90 950 هزارتومان
واریان 100 1 میلیون و 50 هزارتومان
واریان 120 1 میلیون و 150 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان

مدل آمپر قیمت بازار
اتمیک 35 620 هزارتومان
اتمیک 50 680 هزارتومان
اتمیک 45 690 هزارتومان
اتمیک 55 720 هزارتومان
اتمیک 60 770 هزارتومان
اتمیک 66 840 هزارتومان
اتمیک 70 900 هزار تومان
اتمیک 74 930 هزارتومان
اتمیک 90 1 میلیون و 180 هزارتومان
اتمیک 100 1 میلیون و 300 هزارتومان
اتمیک 120 1 میلیون و 520 هزارتومان
اتمیک 150 1 میلیون و 830 هزارتومان
اتمیک 170 2 میلیون و 30 هزارتومان
اتمیک 190 2 میلیون و 250 هزارتومان
اتمیک 200

2 میلیون و 350 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - اوربیتال وان سیلور

مدل آمپر قیمت بازار
اوربیتال وان سیلور 35 650 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 50 720 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 45 730 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 55 760 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 60 810 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 66 890 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 70 950 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 74 980 هزارتومان
اوربیتال وان سیلور 90

1 میلیون و 240 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 100

1 میلیون و 350 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 120

1 میلیون و 580 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 150

1 میلیون و 900 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 170

2 میلیون و 100 هزارتومان

اوبیتال وان سیلور 190

2 میلیون و 330 هزارتومان

اوربیتال وان سیلور 200

2 میلیون و 450 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - سوزوکی

سوزوکی 35 700 هزارتومان
سوزوکی 50 770  هزارتومان
سوزوکی 45 790 هزارتومان
سوزوکی 55 815 هزارتومان
سوزوکی 60 880 هزارتومان
سوزوکی 66 950 هزارتومان
سوزوکی 70

1 میلیون تومان

سوزوکی 74 1 میلیون و 50 هزارتومان
سوزوکی 90

1 میلیون و 350 هزارتومان

سوزوکی 100

1 میلیون و 450 هزارتومان

سوزوکی 120

1 میلیون و 690 هزار تومان

سوزوکی 150 2 میلیون و 30 هزارتومان
سوزوکی 170

2 میلیون و 250 هزارتومان

سوزوکی 190

2 میلیون و 500 هزارتومان

سوزوکی 200

2 میلیون و 630 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - اوربیتال پریمیوم

مدل آمپر قیمت بازار
اوربیتال پریمیوم 35 730 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 50 800 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 45 820 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 55 850 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 60 900 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 66 1 میلیون تومان
اوربیتال پریمیوم 70 1 میلیون و 80 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 74 1 میلیون و 100 هزارتومان
اوربیتال پریمیوم 90

1 میلیون و 400 هزارتومان

اوربیتال پریمیوم 100

1 میلیون و 500 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان - اوربیتال EFB

مدل آمپر قیمت بازار
اوربیتال EFB 35 770 هزارتومان
اوربیتال EFB 50 850 هزارتومان
اوربیتال EFB 45 870 هزار تومان
اوربیتال EFB 55 900 هزارتومان
اوربیتال EFB 60 970 هزارتومان
اوربیتال EFB 66 1 میلیون و 50 هزارتومان
اوربیتال EFB 70

1 میلیون و 130 هزارتومان

اوربیتال EFB 74

1 میلیون و 150 هزارتومان

اوربیتال EFB 88

1 میلیون و 450 هزارتومان

اوربیتال EFB 90

1 میلیون و 475 هزارتومان

اوربیتال EFB 100

1 میلیون و 600 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری برنا - زیتکس

مدل آمپر قیمت بازار
زیتکس 35 580 هزارتومان
زیتکس 45 680 هزارتومان
زیتکس 50 700 هزارتومان
زیتکس 55 750 هزارتومان
زیتکس 60 800 هزارتومان
زیتکس 66 880 هزارتومان
زیتکس 70 940 هزارتومان
زیتکس 74 970 هزارتومان
زیتکس 80 1 میلیون و 30 هزار تومان
زیتکس 88

1 میلیون و 135 هزارتومان

زیتکس 90

1 میلیون و 160 هزارتومان

زیتکس 100

1 میلیون و 300 هزارتومان

زیتکس 110

1 میلیون و 370 هزارتومان

زیتکس 120

1 میلیون و 470 هزارتومان

زیتکس 150

1 میلیون و 750 هزارتومان

زیتکس 170

1 میلیون و 940 هزارتومان

زیتکس 180 2 میلیون و 40 هزارتومان
زیتکس 200

2 میلیون و 230 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری برنا - گلوبال

مدل آمپر قیمت بازار
گلوبال 35 565 هزارتومان
گلوبال 45 660 هزارتومان
گلوبال 50 700 هزارتومان
گلوبال 55 740 هزارتومان
گلوبال 60 820 هزارتومان
گلوبال 66 850 هزارتومان
گلوبال 70 940 هزارتومان
گلوبال 74 965 هزارتومان
گلوبال 80 1 میلیون تومان
گلوبال 88 1 میلیون و 100 هزارتومان
گلوبال 100

1 میلیون و 320 هزارتومان

گلوبال 110

1 میلیون و 300 هزارتومان

گلوبال 120

1 میلیون و 420 هزارتومان

گلوبال 150

1 میلیون و 650 هزارتومان

گلوبال 170

1 میلیون و 800 هزارتومان

گلوبال 180 1 میلیون و 900 هزارتومان
گلوبال 200

2 میلیون و 100 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری آذر

آذر 50 540 هزارتومان
آذر 55 590 هزارتومان
آذر 60 640 هزارتومان
آذر 66 700 هزارتومان
آذر 70 720 هزارتومان
آذر 74 780 هزارتومان
آذر 90 930 هزارتومان
آذر 100 1 میلیون تومان
آذر 120 1 میلیون و 180 هزارتومان
آذر 150

1 میلیون و 400 هزارتومان

آذر 170

1 میلیون و 560 هزارتومان

آذر 180

1 میلیون و 640 هزارتومان

آذر 200

1 میلیون و 800 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری آذر - سولیفان

مدل آمپر قیمت بازار
سولیفان 60 650 هزارتومان
سولیفان 66 700 هزارتومان
سولیفان 70 750 هزارتومان
سولیفان 74 780 هزارتومان
سولیفان 90 940 هزارتومان
سولیفان 100 1 میلیون و 50 هزارتومان
سولیفان 120 1 میلیون و 180 هزارتومان
سولیفان 150

1 میلیون و 420 هزارتومان

سولیفان 170

1 میلیون و 580 هزارتومان

سولیفان 180

1 میلیون 650 هزارتومان

سولیفان 200

1 میلیون 800 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری پاسارگاد صنعت - پروتون و هندل

مدل آمپر قیمت بازار
پروتون و هندل 50 610 هزارتومان
پروتون و هندل 55 650 هزارتومان
پروتون و هندل 60 710 هزارتومان
پروتون و هندل 66 780 هزارتومان
پروتون و هندل 70 820 هزارتومان
پروتون و هندل 74 860 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت درنا باتری ارس - نوبل

درنا باتری ارس
مدل آمپر قیمت بازار
نوبل 50 620 هزارتومان
نوبل 55 660 هزارتومان
نوبل 60 720 هزارتومان
نوبل 66 780 هزارتومان
نوبل 70 820 هزارتومان
نوبل 88 1 میلیون تومان
نوبل 90 1 میلیون و 30 هزارتومان
نوبل 100 1 میلیون و 150 هزارتومان
نوبل 200 1 میلیون و 990 هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

جلوی صادرات سرب را بگیرید!

اردیبهشت 1400: آقای اکبری (رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری تهران) ضمن انتقاد از خبرهای منتشر شده درباره صادرات سرب، گفته که سازندگان باتری هم‌اکنون با کمبود سرب مواجه هستند و اگر جلوی صادرات آن گرفته نشود، قیمت باتری خودروها قطعا 10 الی 15 درصد افزایش می‌یابد.

آقای اکبری همچنین توصیه کرده که مصرف‌کنندگان از خرید باتری خارجی خودداری کنند چراکه عمده آنها از طریق قاچاق وارد بازار شده‌اند. حتی در صورت واردات رسمی نیز بازهم باید مراقب باتری‌های خارجی باشید چون شاید زمان زیادی در گمرکات مانده یا در شرایط نامطلوبی نگهداری شده باشند. ضمن اینکه باتری‌های خارجی معمولا 6 ماه گارانتی دارند درحالیکه باتری‌های داخلی با 12 تا 30 ماه گارانتی، در اختیار خریداران قرار می‌گیرند.

فراموش نکنید که در زمان خرید باتری، می‌توان باتری کهنه را تحویل داد و حدود 30 الی 40 درصد، تخفیف خرید باتری نو از فروشندگان گرفت.

واردات باتری صفر شد

آذر 99 | مهدی آقایان، عضو انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، خبر داده که هم‌اکنون واردات رسمی باتری به صفر رسیده و قاچاق باتری هم محدودتر از قبل شده است.

طبق گفته‌های مهدی آقایان، بیش از 21 میلیون دستگاه خودرو درحال تردد در کشور هستند که اگر عمر مفید باتری این خودروها 2.5 تا 3 سال باشد، نیاز سالانه باتری کشور حدود 9 تا 10 میلیون باتری خواهد بود. این درحالی است که هم‌اکنون 30 شرکت تولیدکننده باتری در ایران، در مجموع، ظرفیت تولید سالیانه‌ای معادل 14 میلیون باتری را دارند.

بنابراین نه تنها نیاز 100% بازار ایران را می‌توان تامین کرد بلکه حالا می‌توان 4 میلیون تولید مازاد باتری را هم به بازارهای صادراتی فرستاد.

قیمت باتری بدون دریافت باتری کهنه

گفتنی‌ است قیمت‌های فوق در صورت تحویل باتری کهنه به فروشنده است و در صورتی که باتری کهنه را در اختیار نداشته باشید یا به هر دلیلی نخواهید تحویل دهید، به ازای هر آمپر باتری جدید حدوداْ مبلغ 5750 تومان اضافه پرداخت خواهید کرد.

راهنمای نگهداری باتری خودرو

تمیز کردن و نگهداری خوب از باتری خودرو در فصل تابستان و زمستان، شامل مراحل مختلفی از جمله بازرسی و همچنین نگهداری منظم آن به صورت دوره‌ای هست. این مراحل مختلف را در لینک زیر مطالعه کنید:

»» راهنمای مراقبت از باتری خودرو

خالی شدن باتری خودرو و دلایل آن

به طور کلی 5 علت اصلی برای تخلیه شارژ باتری یا خراب شدن آن وجود دارد که در لینک زیر به بررسی کامل آن‌ها پرداخته‌ایم:

»» دلایل خالی شدن باتری خودرو

نویسنده : سیاوش رضایی

منبع : باما