مزایده خودرو ستاد مبارزه با مواد مخدر (مهر 1402)

 • مزايده خودرو ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • مزايده خودرو ستاد مبارزه با مواد مخدر

حراج خودروهای توقیفی در مهریز استان یزد

مزایده خودرو ستاد مبارزه با مواد مخدر (مهر 1402)

3 مهر 1402 17:40

مزایده خودرو ستاد یزد: مهر 1402

یک سازمان دولتی در استان یزد، شرایط فروش مزایده‌ای 226 دستگاه وسیله نقلیه را اعلام کرد. این مزایده، صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و دارای شرایط زیر است:

مزایده خودروهای ستاد یزد - مهر 1402
شماره مزایده ستاد 1002102238000002
تاریخ انتشار در سامانه 1402/07/03
تاریخ بازدید حضوری 1402/07/03 لغایت 1402/07/08
ساعت بازدید حضوری 8 صبح لغایت 13
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/07/08 تا ساعت 19
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/07/09 ساعت 13
زمان اعلام برنده مزایده 1402/07/10 ساعت 9 صبح

*اطلاعات فوق از سوی سامانه ستاد ایران اعلام شده است.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 03537244041 داخلی 121 تماس بگیرند. همچنین جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده و بجز روز تعطیل) متقاضیان می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند: «یزد، مهریز، کیلومتر 5 جاده مهریز به کرمان، جنب ایست و بازرسی شهید مدنی، پارکینگ اختصاصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

لیست خودروهای مزایده ستاد یزد (PDF)

مزایده خودرو ستاد خراسان جنوبی: مهر 1402

شرایط حراج 400 دستگاه وسیله نقلیه توقیفی (شامل انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت) از سوی یک سازمان دولتی در خراسان جنوبی، اعلام گردید. این مزایده فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی اینترنتی setadiran.ir و با شرایط زیر، برگزار می‌گردد:

مزایده خودروهای ستاد خراسان جنوبی - مهر 1402
شماره مزایده ستاد 1002101008000005
تاریخ انتشار در سامانه 1402/06/27
تاریخ بازدید حضوری 1402/07/01 لغایت 1402/07/06
ساعت بازدید حضوری 8 صبح لغایت 14
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 1402/07/06 تا ساعت 17
زمان بازگشایی پیشنهادات 1402/07/08 ساعت 8 صبح
زمان اعلام برنده مزایده 1402/07/09 ساعت 8 صبح

*اطلاعات فوق از سوی سامانه ستاد ایران اعلام شده است.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 05632400002 تماس بگیرند. همچنین جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) متقاضیان می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند: «کیلومتر 12 جاده بیرجند زاهدان، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

لیست خودروهای مزایده ستاد خراسان جنوبی (PDF)

مزاید خودرو ستاد البرز: شهریور 1402

یک سازمان دولتی در استان البرز، شرایط مزایده 35 دستگاه وسایل نقلیه سبک و سنگین را اعلام نمود. زمان بازدید و ارائه پیشنهادات، از روز یکشنبه مورخ 1402/06/12 آغاز شده و تا روز چهارشنبه مورخ 1402/06/15 تا ساعت 14 ادامه دارد.

آخرین مهلت انصراف از مزایده نیز تا روز پنجشنبه مورخ 1402/06/15 اعلام شده و برندگان نهایی، در روز یکشنبه مورخ 1402/06/19 معرفی می‌گردند. علاقمندان شرکت در این مزایده، می‌توانند با شماره 02634303635 تماس داشته باشند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد خراسان شمالی: شهریور 1402

یک سازمان دولتی در استان خراسان شمالی، شرایط مزایده 3 دستگاه خودروی سبک، که از طریق سامانه مزایدات دولت، به فروش می‌رسند را اعلام نمود:

 • شماره مزایده ستاد: 1002104040000001
 • زمان انتشار در سامانه ستاد: 1 شهریور
 • مهلت بازدید حضوری: 5 لغایت 9 شهریور (بجز روز جمعه)
 • ساعت بازدید حضوری: 9 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 9 شهریور (تا ساعت 14)
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 12 شهریور (ساعت 9 صبح)
 • زمان اعلام برنده مزایده: 13 شهریور (ساعت 10 صبح)

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 05832740005 تماس بگیرند. همچنین جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) متقاضیان می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند: «بجنورد، کمربندی مشهد به گرگان، جاده روستای لنگر، روبروی امامزاده لنگر، مرکز ماده 16». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد همدان: مرداد 1402

شرایط مزایده یک سازمان دولتی در استان همدان، جهت فروش 28 دستگاه وسیله نقلیه، شامل انواع خودرو و موتورسیکلت، که از طریق سامانه مزایدات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir به فروش می‌رسند، مطابق جزییات زیر اعلام گردید:

 • شماره مزایده ستاد: 100210219000000
 • زمان انتشار در سامانه ستاد: 24 مرداد
 • مهلت بازدید حضوری: 24 مرداد لغایت 29 مرداد (بجز روز جمعه)
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 29 مرداد تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 31 مرداد ساعت 8 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 1 شهریور ساعت 8 صبح

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 08138345856 تماس بگیرند. همچنین جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) متقاضیان می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند: «همدان، کوی خضر، کشتارگاه سابق، پارکینگ». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد اردبیل: مرداد 1402

یک سازمان دولتی در استان اردبیل، در نظر دارد تعداد 18 دستگاه خودرو (سبک، سنگین، موتورسیکلت) را به صورت الکترونیکی به فروش برساند. برگزاری مزايده خودروها صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خواهد بود.

 • شماره مزایده ستاد: 1002102257000001
 • زمان انتشار در سامانه ستاد: 8 مرداد ساعت 8 صبح
 • مهلت بازدید حضوری: 10 مرداد لغایت 15 مرداد
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 15 مرداد تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 16 مرداد ساعت 8 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 17 مرداد ساعت 8 صبح

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 04533727021 تماس بگیرند. همچنین جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) متقاضیان می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند: «کیلومتر 5 جاده اردبیل سرعین، جنب قصر کیان، پارکینگ سبلان». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد زاهدان: مرداد 1402

یک سازمان دولتی در استان سیستان و بلوچستان، شرایط مزایده 115 دستگاه وسیله نقلیه، شامل انواع خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، را ویژه مردادماه 1402 اعلام کرده است. ثبت نام در این مزایده، فقط از طریق سامانه مزایدات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir امکان‌پذیر خواهد بود:

 • شماره مزایده ستاد: 1002101011000002
 • مهلت بازدید حضوری: 8 مرداد لغایت 12 مرداد 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 13
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 12 مرداد تا ساعت 23
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 14 مرداد ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 16 مرداد ساعت 10 صبح

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 05434115110 تماس بگیرند. همچنین جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) می‌توانند به این آدرس مراجعه نمایند: «زاهدان، کمربندی شهید کلانتری، روبروی ترمینال مسافربری، جنب تیپ تکاوری سپاه سلمان». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

بزرگ‌ترین مزایده خودروهای توقیفی در کرمان

مرداد 1402: رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد که پارکینگ مرکزی شورای مبارزه با مواد مخدر کرمان برگزار کننده‌ی بزرگترین مزایده خودرو‌های توقیف شده در این منطقه خواهد بود و حدود ۱۰۱۰ دستگاه خودرو در این مرحله آماده مزایده و فروش است.

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، از پارکینگ مرکزی خودرو‌های توقیف یا ضبط شده پرونده‌های مواد مخدر در کرمان بازدید کرده و رئیس کل دادگستری استان را مجاب کرد تا یک کارگروه تشکیل دهد. این کارگروه شامل نمایندگان استانداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگستری خواهد بود. هدف از ایجاد این کارگروه، مشخص کردن وضعیت خودرو‌های مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر است که در پارکینگ مرکزی کرمان نگهداری می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه از رئیس کل دادگستری استان کرمان درخواست کرد که به صورت گام به گام گزارش تکلیف خودرو‌های توقیف یا ضبط شده در پارکینگ مرکزی کرمان را ارائه دهند. این اطلاعات به ویژه برای کارگروه تشکیل شده بسیار حائز اهمیت است تا اقدامات لازم برای مزایده و فروش به بهترین نحو صورت پذیرند.

از زمان سفر رئیس دستگاه قضا به استان کرمان، کمتر از ۶ ماه زمان لازم بوده تا مرحله آماده‌سازی ۱۰۱۰ خودروی دیگر در این منطقه تکمیل شود. این فراهم‌سازی‌ها به وسیله رئیس کل دادگستری استان انجام شده و  هم‌اکنون بزرگترین مزایده خودرو‌های توقیف شده در استان کرمان در حال انجام است.

در این مزایده، مسئولین قضائی بر آن هستند که نکات حیاتی مرتبط با خودرو‌ها رعایت شود. این نکات شامل اصالت خودروها، تعیین قیمت مناسب و انجام اقدامات کارشناسی است تا خریداران بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند. یکی از اهداف اصلی این مزایده بزرگ، کاهش مدت نگهداری خودرو‌ها در پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است. با این اقدام می‌توان از بروز خسارت به خودرو‌ها جلوگیری کرد و همچنین افرادی که برای خرید این خودرو‌ها مراجعه می‌کنند، از خودرو‌های با کیفیت‌تر و سالم‌تری بهره‌مند شوند. اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، فراجا، سپاه و قضات و مقامات قضایی در راستای برگزاری این مزایده انجام شده است. با همکاری این نهادها، اجرای موثرتر این رویداد تضمین می‌شود. این اقدامات به نحوی خواهند بود که تعیین تکلیف خودرو‌ها به صورت دقیق انجام شود تا مشکلات ناشی از نگهداری طولانی مدت در پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رفع گردد و مردم از این خودروها با کیفیت‌تر بهره‌مند شوند.

مزایده خودرو ستاد گلستان: تیر 1402

یک سازمان دولتی در استان گلستان، برای فروش 31 دستگاه خودروی سبک و سنگین، از طریق سامانه مزایده اینترنتی دولت به نشانی setadiran.ir اعلام آمادگی کرده است:

 • شماره مزایده ستاد: 1002102369000002
 • مهلت بازدید حضوری: 28 تیرماه لغایت 2 مردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 14
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 2 مردادماه تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 3 مردادماه ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 4 مردادماه ساعت 8 صبح

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 01732480495 تماس بگیرند. همچنین جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) می‌توانند به این آدرس مراجعه نمایند: «گرگان، کمربندی آق قلا، جاده سرخن کلاته، ابتدای روستای فوجرد». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد آذربایجان: تیر 1402

یک سازمان دولتی در استان آذربایجان غربی، در نظر دارد تعداد 87 دستگاه خودرو (سبک، سنگین و موتورسیکلت) را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir بصورت الکترونیکی بفروش برساند.

 • شماره مزایده ستاد: 1002102194000002
 • مهلت بازدید حضوری: 25 تیر لغایت 29 تیر 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 13
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 29 تیرماه تا ساعت 13
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 31 تیرماه ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: یکم مردادماه

متقاضیان می‌توانند جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) به این ادرس مراجعه نمایند: «آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، جاده دریا، نرسیده به زندان مرکزی، روبروی شرکت اروم دشت». همچنین علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن 04433485505 تماس حاصل نمایند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد شیراز: تیر 1402

یک سازمان دولتی در استان فارس، در نظر دارد از روز چهارشنبه مورخ 14 تیرماه 1402 و به مدت چهار روز کاری، اموال مشروحه خود (شامل 90 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت) را از طريق مزايده عمومی ستاد مواد مخدر شیراز، به فروش برساند. متقاضيان می‌توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ليست كامل اموال، در زمان و محلل اعلامی مراجعه يا جهت كسب اطلاعات با شماره تلفن 36232116 با كد 071 تماس حاصل نمايند.

 • مهلت بازدید حضوری: 14 لغایت 19 تیرماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 7 صبح الی 13
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: 19 تیرماه تا ساعت 13
 • آخرین زمان انصراف از مزایده: 20 تیرماه
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 21 تیرماه
 • زمان اعلام برنده مزایده: 21 تیرماه

متقاضیان می‌توانند جهت بازديد از خودروها (در زمان اعلام شده) به این ادرس مراجعه نمایند: «شيراز، كمربندی پل فسا، ورودی شهرك صنعتی بزرگ شيراز، جاده مجتمل و ميدان دام شيراز، جنب ميدان دام، پاركينگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس». جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد مازندران: تیر 1402

يك سازمان دولتی در استان مازندران، در نظر دارد تعداد 47 دستگاه خودرو سبك و 6 دانگ باب ملک ویلایی را باجزئیات مندرج در اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir و به شماره مرجع 1402/01 به صورت الکترونیکی به فروش برساند:

 • شماره مزایده ستاد: 1002102205000001
 • مهلت بازدید حضوری: 6 لغایت 12 تیرماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 9 الی 14 (بجز روزهای تعطیل)
 • مهلت ارائه پیشنهادات: 12 تیرماه تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 14 تیرماه ساعت 9
 • زمان اعلام برنده مزایده: 15 تیرماه ساعت 10

متقاضیان مي توانند جهت بازديد خودروها در زمان اعلامی، به آدرس «مازندران، ساری، جاده دريا، جاده پالژها، بعد از شهرک ساحلی پرديسان، روستای قاجارخیل» مراجعه کرده يا جهت کسب اطلاعات، با شماره تلفن 01133603291 الی 95 تماس حاصل نمايند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد کرمانشاه: خرداد 1402

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، در نظر دارد تعداد 5 دستگاه وسائط نقلیه (سبک و سنگین) را باجزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس SETADIRAN.ir به صورت الکترونیکی به فروش برساند:

 • شماره مزایده ستاد: 1002102272000001
 • مهلت بازدید حضوری: 25 لغایت 30 خردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 9 صبح لغایت 2 بعدازظهر
 • مهلت ارائه پیشنهادات: 30 خردادماه تا ساعت 2 بعدازظهر
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: یکم تیرماه ساعت 8:30 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 3 تیرماه ساعت 11 صبح
 • تاریخ تسویه حساب برندگان نفر اول: 7 روز کاری پس از اعلام نتایج
 • تاریخ عودت وجه برندگان دوم: دو هفته پس از تسویه حساب نفر اول

تحویل خودروها پس از تسویه حساب کامل و تایید ذیحسابی (7 روزکاری) است. نحوه تسویه حساب خریداران نیز به صورت الکترونیک خواهد بود.

متقاضیان جهت بازدید حضوری از خودروهای ستاد، باید به آدرس «کرمانشاه، دیزل آباد، خیابان زندان، روبروی شیشه اتومبیل رضا» مراجعه نمایند. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد سمنان: خرداد 1402

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در نظر دارد تا تعداد 22 دستگاه انواع وسایل نقلیه شامل خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت را در سامانه مزایده دولت به نشانی SETADIRAN.ir و به صورت الکترونیکی به فروش برساند:

 • شماره مزایده ستاد: 1004104532000001
 • مهلت بازدید حضوری: 16 لغایت 21 خردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 8 صبح الی 2 بعدازظهر
 • مهلت ارائه پیشنهادات: 21 خردادماه تا ساعت 2 بعدازظهر
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 24 خردادماه ساعت 10 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 25 خردادماه ساعت 10 صبح

متقاضیان می‌توانند جهت بازدید حضوری از خودروهای مزایده، در تاریخ و ساعت اعلام شده (بغیر از روز جمعه مورخ 19 خردادماه)، به آدرس «سمنان،کیلومتر 10 جاده سمنان به دامغان، پشت مجتمع شبدیز، پارکینگ شورا» مراجعه نمایند.

گفتنی است برگزاری مزایده خودرو ستاد مبارزه با مواد مخدر سمنان، صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌گیرد. همچنین کلیه مراحل برگزاری مزایده از خرید، دریافت اسناد مزایده تا ارسال پیشنهادات قیمت ، واریز وجه تضمین (ودیعه) مزایده، بازگشایی پاکت‌ها، اعلام به برنده و ... در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. جزییات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:

مزایده خودرو ستاد تهران: خرداد 1402

يك سازمان دولتی در استان تهران در نظر دارد تعداد 41 دستگاه خودروی سبك و سنگین را با جزئیات مندرج در اسناد مزايده از طريق سامانه اینترنتی ستاد ایران به نشانی الکترونیکی SETADIRAN.ir به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 • مهلت بازدید حضوری: 7 لغایت 11 خردادماه 1402
 • ساعت بازدید حضوری: 9 صبح الی 14
 • مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: 11 خرداد تا ساعت 14
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: 13 خرداد ساعت 9 صبح
 • زمان اعلام برنده مزایده: 16 خرداد ساعت 9 صبح

برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بوده و کلیه مراحل برگزاری مزايده از خريد، دريافت اسناد مزايده تا ارسال پیشنهادات قیمت، واريز وجه تضمین (وديعه) مزايده، بازگشايی پاکت‌ها و اعلام به برنده، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند جهت بازديد خودروهای مزایده، به «ورامین، بخش جواد آباد، بلوار آيت الله الجوردی، جاده طغان، پارکینگ بزرگ ايرانیان» مراجعه کنند يا برای کسب اطلاعات با شماره تلفن 02147364520 تماس حاصل نمايند. اطلاعات بیشتر را از لینک زیر دریافت کنید:


شرایط شرکت در مزایده خودروهای ستاد

1. متقاضی برای شرکت در هر مورد مزایده ستاد، باید فرم ذیل الذکر را با ذکر مبلغ پیشنهادی، تکمیل و به انضمام اصل چک بانکی (تضمینی) یا ضمانتنامه بانکی صادره به میزان 10 مبلغ پایه در وجه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با شناسه ملی 14002953877 در یک پاکت در بسته، با ذکر آدرس و شماره تلفن به کمیسیون فروش استان تحویل و رسید دریافت نماید. (سپرده‌های زیر مبلغ 500 هزار ریال، بصورت نقدی ضمیمه فرم گردد)

»» نمونه فرم شرکت در مزایده خودرو ستاد (PDF) ««

2. حضور شرکت کنندگان در روز بازگشائی پاکتها اختیاری است و عدم حضور، مانع از انجام مزایده نخواهد بود.

3. به پیشنهادات مبهم، مخدوش مشروط بدون سپرده ناقص و یا کمتر از قیمت پایه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4. شرکت کنندگان در مزایده خودروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، در صورت انصراف میتوانند تا قبل از پایان وقت اداری روز قبل از بازگشایی پاکت، انصراف خود را کتباً اعلام که در این صورت سپرده آنان پس از پایان تشریفات مزایده مسترد خواهد شد.

5. فروش اموال مورد مزایده، نقدی بوده و برنده مزایده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد.

6. برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز اداری از زمان اعلام نتایج مزایده، ضمن مراجعه به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت 100 درصد ثمن معامله و تحویل گرفتن مال مورد مزایده اقدام نماید.

7. عدم مراجعه برنده مزایده خودروهای ستاد، در مهلت مقرر و عدم انجام تعهدات مربوطه، به عنوان انصراف تلقی و سپرده برنده مزایده به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضبط و خریدار حق اعتراض ندارد.

8. در صورت داشتن نفر دوم بشرطی که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول، از مبلغ سپرده بیشتر نباشد، مورد مزایده به نفر دوم واگذار و در صورت انصراف نفر دوم، سپرده او نیز به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر ضبط می‌گردد.

9. چنانچه اختلاف بین مبالغ پیشنهادی نفر اول و دوم، بیشتر از 10 درصد مبلغ پایه باشد، پیشنهاد نفر دوم پذیرفته نمی‌شود. 

10. در صورت تساوی قیمت پیشنهادی برندگان مزایده، اعضاء کمیسیون استان میتوانند به قید قرعه، مال را به برنده مزایده واگذار نمایند.

11. هر شرکت کننده موظف است برای هر وسیله نقلیه، نسبت به تکمیل فرم مجزا اقدام نماید.

12. تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک، صرفاً به نام برنده اصلی مزایده خودرو ستاد امکانپذیر است.

13. کلیه هزینه‌های جانبی از قبیل عوارض سالانه شهرداری خلافی مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه‌های مربوط به برگزاری مزایده خودرو، به عهده برنده مزایده خواهد بود.

14. خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تحویل مال، به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مراجعه تا مراحل قانونی تنظیم سند به نام خریدار صورت پذیرد و در صورت ضرورت، مدت فوق الذکر با تشخیص دبیر شورا تمدید میگردد.

15. در صورت عدم اقدام از جانب خریدار در موعد مقرر و بروز هرگونه مشکلات قانونی، کلیه تعهدات به وجود آمده به عهده خریدار است.

14. کمیسیون فروش در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

15. برای هر تقاضا چک بانکی باید ضمیمه فرم گردد.

دستورالعمل توقیف، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

با دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، دستورالعمل جدید ساماندهی فرآیند توقیف، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، در 28 ماده و 6 تبصره، در خردادماه 1402 به مسئولان قضایی سراسر کشور، ابلاغ شده است. این دستورالعمل جدید، به منظور حفظ حقوق شهروندان، حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی در انبارها و پارکینگ‌های متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ... تهیه و تدوین شده است. مهم‌ترین نکات این دستورالعمل، شامل موارد زیر است:

1. توقیف وسایل نقلیه توسط ماموران (جز در موارد قانونی یا برابر دستور مقام قضایی) ممنوع است.

2. ماموران موظف هستند در زمان توقیف وسیله نقلیه، قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی، مشخصات وسلیه نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مامور توقیف کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضای مامور توقیف کننده، به مالک تحویل دهند.

3. مرجع توقیف کننده وسیله نقلیه، موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند.

4. در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف کننده موظف است از طریق ارسال پیامک، به مالک اطلاع رسانی کند.

5. پلیس فراجا موظف است تا ترتیب لازم، برای امکان استعلام از مرکز فوریت‌‎های پلیسی 110 را برای مالکان وسایل نقلیه توقیف شده، فراهم کند.

6. سایر مراجع توقیف کننده، در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به پلیس فراجا، موجبات اطلاع رسانی و امکان استعلام را برای مالک وسیله نقلیه توقیف شده، فراهم کنند.

7. متصدی حمل و نقل وسایل نقلیه توقیفی، مکلف است وسیله نقلیه را به متصدی توقفگاه تحویل دهد.

8. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقفگاه، وی موظف است صورت جلسه‌ای تنظیم کرده و آنرا به امضای خود، حمل کننده و مالک برساند. سپس در سامانه مربوطه ثبت و وسیله نقلیه را در محل مناسب از توقفگاه جانمایی کرده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورت‌جلسه مشخص کند.

9. متصدیان توقفگاه‌ها موظف هستند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه، حسب مورد وضعیت، آن را با صورت جلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقفگاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت کنند.

10. هزینه‌های حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، حداکثر برابر تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی، به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد.

11. پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه، مجری دستور مکلف است نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت کند.

12. قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک، مسئول مربوطه مکلف است از توقیف نبودن آن به جهت دیگر اطمینان حاصل کند.

13. مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر، به وی اطلاع رسانی می‌شود.

14. وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک شود، در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود.

15. در صورتی که به علت موانع قانونی، وسیله نقلیه توقیفی قابلیت شماره‌گذاری نداشته باشد، توسط فراجا برای تعیین تکلیف به مرجع ذیصلاح اعم از قضایی، تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد.

16. در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیه‌ای که به دلایلی از قبیل تصادف یا سوختگی، غیرقابل بازسازی هستند، اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی به مالک انجام می‌شود تا ظرف یک ماه، جهت اقدام مقتضی مراجعه کند.

17. مراجع قضایی موظفند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف زمان اعلام به مالک، مراتب را برای ثبت در سامانه به مرجع ذیربط اعلام کنند.

18. به منظور نظارت روسای دادگستری و دادستان‌ها، ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضایی در مورد آن‎ها تشکیل شده باشد، در سامانه مدیریت پرونده قضایی ضروری است.

19. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانه‌های قضایی را برای نظارت روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها فراهم می‌کند.

20. در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجراییه تامین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمی‌دهد، موضوع توسط مرجع قضایی مربوطه بررسی و تعیین تکلیف شود.

21. وسیله نقلیه‌ای که با اعطای نیابت قضایی توقیف می‌شود، در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی (اعطاکننده) نیابت باشد، مرجع مجری نیابت موظف است، فورا مراتب را به آن مرجع اعلام کند، چنانچه ظرف سه ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف شود، مرجع مجری نیابت، مراتب را جهت نظارت به مقام ذیربط اعلام می‌کند.

22. فراجا موظف به فراخوان عمومی برای اطلاع رسانی به مالکان وسایل نقلیه رسوبی است.

23. فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می‌شود، به مالکان وسایل نقلیه فرسوده برای ترخیص اطلاع رسانی می‌کند. در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی وسیله نقلیه در حکم «رها شده» تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.

24. در مورد وسایل نقلیه‌ای که مالک آن‌ها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است، فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومی، به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که برای تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند.

25. چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر، مالک مراجعه‌ای نداشت، فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش گزارش می‌کند. دادستان و رئیس حوزه قضایی بخش نیز مراتب را برای تعیین تکلیف به رئیس کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام می‌کند.

26. در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک مرجع فروش با احراز هویت و تایید دادگاه صالح، مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذیربط معرفی می‌کند، مراجع ذیربط موظف هستند به مجرد مراجعه مالک وجه مربوط را پس از کسر هزینه‌ها به وی پرداخت کنند.

27. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، در دادگستری هر استان، کارگروهی با عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی متشکل از نمایندگان رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل می‌شود.

28. کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی، حداقل سه ماه یکبار با ریاست نماینده رئیس کل دادگستری استان، تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از قبیل گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دعوت به عمل می‌آورد.


اخبار مزایده خودرو در ایران

جدیدترین اطلاعات از مزایده خودرو در ایران شامل مزایده محصولات ایران خودرو، مزایده خودروهای سایپا، مزایده خودروهای وارداتی، مزایده خودروهای قاچاق، مزایده خودروهای اموال تملیکی و مزایده خودروهای ستاد اجرایی را در مقالات منتخب زیر مطالعه کنید:

نویسنده : مرتضی برجسته

آرشیو

مزایده خودرو ستاد یزد

3 مهر 1402
دانلود فایل PDF

مزایده خودرو ستاد خراسان جنوبی

1 مهر 1402
دانلود فایل PDF

مزایده خودرو ستاد البرز

13 شهریور 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر خراسان شمالی

4 شهریور 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر همدان

25 مرداد 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر اردبیل

10 مرداد 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر سیستان و بلوچستان

7 مرداد 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر گلستان

26 تیر 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر آذربایجان غربی

24 تیر 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر شیراز

13 تیر 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر مازندران

5 تیر 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر کرمانشاه

24 خرداد 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر سمنان

13 خرداد 1402
دانلود فایل PDF

نمونه فرم پیشنهاد شرکت در مزایده

9 خرداد 1402
دانلود فایل PDF

مزایده ستاد مواد مخدر تهران

9 خرداد 1402
دانلود فایل PDF
دیدگاه کاربران