کارا تک کابین
قیمت روز کارا تک کابین آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 2 لیتر 1402 گروه بهمن 525,000,000 7 ساعت پیش -1.87%
قیمت کارخانه 2 لیتر 1402 گروه بهمن 453,484,000 1402/6/29 0%
قیمت بازار 2 لیتر 1401 گروه بهمن 500,000,000 7 ساعت پیش -0.99%
قیمت بازار 2 لیتر 1400 گروه بهمن 475,000,000 7 ساعت پیش -1.04%