چری آریزو 5T
قیمت روز چری آریزو 5T آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار IE 1401 مدیران خودرو 1,060,000,000 3 روز پیش 0.95%
قیمت نمایندگی IE 1401 مدیران خودرو 877,300,000 3 روز پیش 7.08%
قیمت بازار TE 1400 مدیران خودرو 950,000,000 3 روز پیش 0%
قیمت بازار IE 1400 مدیران خودرو 1,010,000,000 3 روز پیش 0%
قیمت بازار TE 1399 مدیران خودرو 920,000,000 3 روز پیش 0%