چری آریزو 5T IE

قیمت صفر چری آریزو 5T IE

آخرین به روز رسانی: 8 ساعت پیش
قیمت بازار IE 1402 مدیران خودرو 1,230,000,000 8 ساعت پیش 0%
قیمت نمایندگی IE 1402 مدیران خودرو 1,055,900,000 1402/11/30 0%
قیمت بازار IE 1401 مدیران خودرو 1,210,000,000 1402/12/28 -1.22%
قیمت بازار IE 1400 مدیران خودرو 1,165,000,000 1402/12/28 -1.69%