چری تیگو 7
قیمت روز چری تیگو 7 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار IE 1401 مدیران خودرو 1,490,000,000 2 روز پیش 0.68%
قیمت نمایندگی IE 1401 مدیران خودرو 1,200,000,000 2 روز پیش 6.69%
قیمت بازار IE 1400 مدیران خودرو 1,420,000,000 2 روز پیش 1.43%
قیمت بازار IE 1399 مدیران خودرو 1,360,000,000 2 روز پیش 0.74%