قیمت دنا معمولی

به روز رسانی دیروز
دنا
1399
|
قیمت بازار
0.00
290,000,000
تومان
با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران خودرو
دیروز
1400
|
قیمت بازار
0.00
300,000,000
تومان
با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران خودرو
دیروز
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
172,900,000
تومان
با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران خودرو
27 روز پیش
1399
|
قیمت بازار
0.00
284,000,000
تومان
با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل - ایران خودرو
دیروز
1399
|
قیمت بازار
0.00
278,000,000
تومان
با رینگ آلومینیومی، کروز کنترل، ترمز عقب دیسکی - ایران خودرو
1400/03/11