قیمت دنا معمولی

به روز رسانی 2 روز پیش
دنا
1401
|
قیمت نمایندگی
0.00
206,048,000
تومان
ایران خودرو
2 روز پیش
1401
|
قیمت بازار
0.00
403,000,000
تومان
ایران خودرو
2 روز پیش
1399
|
قیمت بازار
0.00
375,000,000
تومان
با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران خودرو
2 روز پیش
1400
|
قیمت بازار
0.00
385,000,000
تومان
با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران خودرو
2 روز پیش
1399
|
قیمت بازار
0.00
370,000,000
تومان
با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل - ایران خودرو
2 روز پیش