دنا پلاس دنده ای ساده

قیمت صفر دنا پلاس دنده ای ساده

آخرین به روز رسانی: 19 ساعت پیش
قیمت بازار دنده ای ساده 1402 ایران خودرو - رینگ فولادی،ترمز عقب کاسه ای 765,000,000 19 ساعت پیش 0.66%
قیمت بازار دنده ای ساده 1402 ایران خودرو - رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی 790,000,000 19 ساعت پیش 0.64%
قیمت کارخانه دنده ای ساده 1402 ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای 349,800,000 1402/6/29 0%
قیمت بازار دنده ای ساده 1401 ایران خودرو 775,000,000 19 ساعت پیش 0.65%
قیمت بازار دنده ای ساده 1401 ایران خودرو - رینگ فولادی ، ترمز عقب کاسه ای 750,000,000 19 ساعت پیش 0.67%
قیمت بازار دنده ای ساده 1400 بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو 740,000,000 19 ساعت پیش 0.68%