دنا پلاس
قیمت روز دنا پلاس آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 6 دنده توربو 1401 ایران خودرو 705,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار 5 دنده توربو 1401 5 دنده - ایران خودرو 685,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار اتوماتیک توربو 1401 ایران خودرو 765,000,000 2 روز پیش 0.66%
قیمت بازار دنده ای ساده 1401 ایران خودرو 670,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت کارخانه 5 دنده توربو 1401 5 دنده - ایران خودرو 346,023,000 2 روز پیش 0%
قیمت کارخانه اتوماتیک توربو 1401 ایران خودرو 398,397,000 1401/11/4 0%
قیمت کارخانه دنده ای ساده 1401 ایران خودرو 228,322,000 2 روز پیش 0%
قیمت کارخانه 6 دنده توربو 1401 ایران خودرو 360,764,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار 5 دنده توربو 1400 با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو 675,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار دنده ای ساده 1400 بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو 650,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار اتوماتیک توربو 1400 ایران خودرو 740,000,000 2 روز پیش 0.68%
قیمت بازار 5 دنده توربو 1399 با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو 665,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار اتوماتیک توربو 1399 ایران خودرو 725,000,000 2 روز پیش 0.69%
قیمت بازار دنده ای ساده 1399 بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو 635,000,000 2 روز پیش 0.79%