دیگنیتی پرایم

قیمت صفر دیگنیتی پرایم

آخرین به روز رسانی: 20 ساعت پیش
قیمت نمایندگی 1403 بهمن موتور 1,465,000,000 20 ساعت پیش 0%
قیمت بازار 1402 بهمن موتور 2,110,000,000 20 ساعت پیش 0.48%
قیمت نمایندگی 1402 بهمن موتور 1,465,000,000 20 ساعت پیش 0%
قیمت بازار 1401 بهمن موتور 1,990,000,000 20 ساعت پیش 0.51%
قیمت بازار 1400 بهمن موتور 1,890,000,000 20 ساعت پیش 0.53%