فیدلیتی پرایم پنج نفره

قیمت صفر فیدلیتی پرایم پنج نفره

آخرین به روز رسانی: 7 ساعت پیش
قیمت بازار پنج نفره 1403 2,000,000,000 7 ساعت پیش 1.01%
قیمت نمایندگی پنج نفره 1403 1,342,800,000 7 ساعت پیش 0%
قیمت بازار پنج نفره 1402 1,920,000,000 7 ساعت پیش 1.05%
قیمت نمایندگی پنج نفره 1402 1,123,500,000 1402/11/30 0%
قیمت بازار پنج نفره 1401 1,900,000,000 1403/1/19 1.06%
قیمت بازار پنج نفره 1400 1,830,000,000 1402/12/27 -1.08%