قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره

به روز رسانی دیروز
فیدلیتی
1400
|
قیمت بازار
0.00
1,350,000,000
تومان
دیروز
1401
|
قیمت نمایندگی
0.00
844,000,000
تومان
11 روز پیش
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
785,900,000
تومان
1400/11/10