فیدلیتی پرایم هفت نفره

قیمت صفر فیدلیتی پرایم هفت نفره

آخرین به روز رسانی: 14 ساعت پیش
قیمت بازار هفت نفره 1403 1,950,000,000 14 ساعت پیش -1.02%
قیمت نمایندگی هفت نفره 1403 1,413,726,000 14 ساعت پیش 0%
قیمت بازار هفت نفره 1402 1,900,000,000 14 ساعت پیش -1.81%
قیمت نمایندگی هفت نفره 1402 1,148,800,000 1402/11/30 0%
قیمت بازار هفت نفره 1401 1,900,000,000 1402/12/28 -0.52%
قیمت بازار هفت نفره 1400 1,810,000,000 1402/12/28 -0.82%