قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره

به روز رسانی دیروز
فیدلیتی
1400
|
قیمت بازار
0.00
1,390,000,000
تومان
دیروز
1401
|
قیمت نمایندگی
0.00
859,000,000
تومان
11 روز پیش
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
797,900,000
تومان
1400/11/10