فیدلیتی پرایم
قیمت روز فیدلیتی پرایم آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار پنج نفره 1401 2,000,000,000 5 روز پیش 0%
قیمت بازار هفت نفره 1401 2,050,000,000 5 روز پیش 0%
قیمت نمایندگی پنج نفره 1401 844,000,000 1401/12/16 0%
قیمت نمایندگی هفت نفره 1401 859,000,000 1401/12/16 0%
قیمت بازار هفت نفره 1400 1,950,000,000 5 روز پیش 0%
قیمت بازار پنج نفره 1400 1,900,000,000 5 روز پیش 0%