فوتون تونلند
قیمت روز فوتون تونلند آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت نمایندگی 2.8 لیتر 1402 1,343,000,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت بازار 2.8 لیتر 1401 2,000,000,000 1402/2/30 0%
قیمت بازار 2.0 لیتر 1401 1,850,000,000 1402/2/30 0%
قیمت نمایندگی 2.8 لیتر 1401 1,109,265,000 1401/12/16 0%
قیمت بازار 2.0 لیتر 1400 یورو 5 1,170,000,000 1401/12/7 1.74%
قیمت بازار 2.8 لیتر 1400 یورو5 1,170,000,000 1401/12/7 1.74%
قیمت بازار 2.0 لیتر 1399 یورو 5 1,070,000,000 1401/12/7 1.9%
قیمت بازار 2.4 لیتر 1398 یورو 4 1,020,000,000 1401/12/7 2%