فونیکس آریزو 6 پرو

قیمت صفر فونیکس آریزو 6 پرو

آخرین به روز رسانی: 21 ساعت پیش
قیمت نمایندگی 1403 مدیران خودرو 1,255,200,000 21 ساعت پیش 0%
قیمت بازار 1402 مدیران خودرو 1,660,000,000 21 ساعت پیش 0%
قیمت نمایندگی 1402 مدیران خودرو 1,242,400,000 1402/11/30 0%
قیمت بازار 1401 مدیران خودرو 1,520,000,000 1402/12/28 -0.65%