فونیکس FX پریمیوم

قیمت صفر فونیکس FX پریمیوم

آخرین به روز رسانی: 17 ساعت پیش
قیمت بازار پریمیوم 1403 مدیران خودرو 2,230,000,000 17 ساعت پیش 0%
قیمت نمایندگی پریمیوم 1403 مدیران خودرو 1,966,700,000 17 ساعت پیش 0%
قیمت بازار پریمیوم 1402 مدیران خودرو 2,160,000,000 17 ساعت پیش 0%
قیمت نمایندگی پریمیوم 1402 مدیران خودرو 1,730,400,000 1402/11/30 0%
قیمت بازار پریمیوم 1401 مدیران خودرو 2,080,000,000 1402/12/28 -0.48%