هایما 8S

قیمت صفر هایما 8S

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1403 ایران خودرو 1,870,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی 1403 ایران خودرو 1,371,260,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1402 ایران خودرو 1,820,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی 1402 ایران خودرو 1,212,428,000 1402/12/5 0%
قیمت بازار 1401 ایران خودرو 1,940,000,000 1402/12/28 0%