جک جی 4

قیمت صفر جک جی 4

آخرین به روز رسانی: 7 ساعت پیش
قیمت بازار 1403 خودرو داخلی - کرمان موتور 905,000,000 7 ساعت پیش 0.56%
قیمت نمایندگی 1403 خودرو داخلی - کرمان موتور 791,400,000 7 ساعت پیش 0%
قیمت بازار 1402 کرمان موتور 860,000,000 7 ساعت پیش 1.18%
قیمت نمایندگی 1402 کرمان موتور 779,600,000 1402/12/5 0%
قیمت بازار 1401 کرمان موتور 820,000,000 1402/12/28 -0.61%