کی ام سی T8
قیمت روز کی ام سی T8 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1402 کرمان موتور 1,750,000,000 22 ساعت پیش -2.78%
قیمت نمایندگی 1402 کرمان موتور 1,650,000,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت بازار 1401 کرمان موتور 1,700,000,000 22 ساعت پیش -2.86%
قیمت نمایندگی 1401 کرمان موتور 985,000,000 1401/11/12 0%
قیمت بازار 1400 کرمان موتور 1,700,000,000 22 ساعت پیش -2.86%
قیمت بازار 1399 کرمان موتور 1,800,000,000 1401/12/28 0%