کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو

قیمت صفر کی ام سی X5 1.5 لیتر توربو

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1.5 لیتر توربو 1403 کرمان موتور 1,730,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی 1.5 لیتر توربو 1403 کرمان موتور 1,387,600,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1.5 لیتر توربو 1402 کرمان موتور 1,690,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی 1.5 لیتر توربو 1402 کرمان موتور 1,329,100,000 1402/11/30 0%