ام وی ام X33 کراس دنده ای

قیمت صفر ام وی ام X33 کراس دنده ای

آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار دنده ای 1403 1,080,000,000 دیروز 0%
قیمت نمایندگی دنده ای 1403 950,600,000 دیروز 0%
قیمت بازار دنده ای 1402 1,030,000,000 دیروز -0.96%
قیمت نمایندگی دنده ای 1402 809,100,000 1403/1/25 0%