پژو پارس
قیمت روز پژو پارس آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار LX 1402 ایران خودرو 610,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار XU7P 1402 سال - ایران خودرو 490,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار XU7P 1402 سال سفارشی - ایران خودرو 515,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار ELX-XU7P 1402 ایران خودرو 550,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت کارخانه XU7P 1402 سال سفارشی - ایران خودرو 291,169,000 1402/6/20 0%
قیمت کارخانه ELX-XU7P 1402 ایران خودرو 327,600,000 1402/6/20 0%
قیمت کارخانه XU7P 1402 سال - ایران خودرو 260,214,000 1402/6/20 0%
قیمت کارخانه LX 1402 ایران خودرو 275,201,000 1402/6/20 0%
قیمت بازار ELX-TU5 1401 ایران خودرو 615,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار XU7P 1401 سال سفارشی - ایران خودرو 490,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار ELX-XU7P 1401 ایران خودرو 535,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار XU7 1401 ایران خودرو 455,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار XU7P 1401 سال - ایران خودرو 470,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار XU7P 1401 ایران خودرو 495,000,000 1402/5/14 3.12%
قیمت بازار LX 1401 ایران خودرو 575,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار XU7 1400 ایران خودرو 445,000,000 2 روز پیش 0%
قیمت بازار LX 1400 با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای - ایران خودرو 555,000,000 2 روز پیش 0%