قیمت کوییک دنده ای

به روز رسانی دیروز
کوییک
1399
|
قیمت بازار
0.00
162,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز
1400
|
قیمت بازار
0.00
171,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
دیروز
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
141,000,000
تومان
با رینگ فولادی - سایپا
1400/06/29