سمند LX
قیمت روز سمند LX آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار EF7 1401 ایران خودرو 545,000,000 2 روز پیش -0.91%
قیمت بازار XU7 1401 ایران خودرو 505,000,000 2 روز پیش -0.98%
قیمت بازار XU7 1400 ایران خودرو - تاکسی 375,000,000 2 روز پیش -1.32%
قیمت بازار EF7 دوگانه سوز 1400 ایران خودرو 515,000,000 1402/5/23 0%
قیمت بازار EF7 1400 ایران خودرو 535,000,000 1402/5/23 0%
قیمت بازار EF7 دوگانه سوز 1400 ایران خودرو - تاکسی 515,000,000 1402/5/23 0%
قیمت بازار XU7 1400 ایران خودرو 490,000,000 1402/5/23 0%